Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 125
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 142
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 302
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 119
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 105
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 224
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 191
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 218
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 208
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 254
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 195
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 200
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 165
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 141
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 27
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 133
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 81

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 127
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 122
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 280
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 114
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 94
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 253
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 229
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 217
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 204
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 222
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 194
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 190
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 155
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 118
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 22
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 150
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 76